Spelenderwijs leren volgens Tante Tol
Kids doing a chemical experiment in laboratory at school

Spelenderwijs leren volgens Tante Tol

Wat staat je het meest bij uit je eigen schooltijd? De lessen die je, vaak klassikaal, mondeling of schriftelijk kreeg van de leerkracht, of de leuke projecten, excursies, (mislukte) proefjes tijdens biologie of natuurkunde die je zelf mocht uitproberen? Niet alleen omdat het zo leuk was, maar  ook omdat je het zelf mocht ervaren, vergeet je zo’n les waarbij je zelf iets mocht doen, nooit meer.  

Uiteraard heb je ook leren lezen en rekenen door uitleg en veel herhalen, maar of je daar ook leuke herinneringen aan hebt en het dus snel in je geheugen op kunt roepen? Vaak stoppen we het weg. Als men een beroep doet op je taal- of rekenvaardigheden trekken we vaak een moeilijk gezicht en moeten diep graven. Dat kan ook anders. Door taal, rekenen maar ook andere vakken, niet alleen te leren door te luisteren en veel herhalen, maar te leren door het voor je te zien of zelfs (fysiek) te ervaren!  

Hoe leuk is het om de tafel van 3 te mogen springen of letterlijk antwoorden op propjes papier door de klas te mogen gooien? Of Nederlandse literatuur te beleven door genoemde locaties in het desbetreffende boek te bezoeken. Wat dacht je van zelf een originele verpakking mogen bedenken en maken voor je favoriete energiedrankje of parfum tijdens wiskunde? Of je woordenschat uitbreiden met spelletjes? En heus niet alleen om het onderwijs “leuk” te maken. Wetenschappelijk is aangetoond dat we informatie sneller en makkelijker op deze manieren van het werkgeheugen (korte termijn) naar het lange termijn geheugen verplaatsen en dus nooit meer vergeten! 

De genoemde aanpak bestaat uit slechts enkele voorbeelden van aanpassingen of aanvullingen op het bestaande onderwijs dat toch vooral verbaal (talig) wordt aangeboden. Kinderen en tieners krijgen alle informatie schriftelijk of mondeling aangereikt. Het ontbreekt leraren vaak aan tijd om het anders aan te bieden. Als je deze aanpak ziet als “leuke aanvulling” op je bestaande lescurriculum, ja, dan kost het je veel extra tijd. Het kan anders, maar dan moet de leraar het huidige onderwijssysteem los durven laten. Binnen de nieuwe toezicht kaders van de onderwijsinspectie is dit zeker al mogelijk. Maar dat is iets wat je niet van de een op de andere dag doet en zeker niet alleen! Zoiets moet  je school breed oppakken. En dat gebeurt, gelukkig, hier en daar al in Nederland (zie www.leerling2020.nl). Maar nog onvoldoende naar mijn zin!

Ondertussen krijgen de huidige leerlingen nog voornamelijk les zoals het al jaren, wat zeg ik, decennia, geleden ging. Terwijl de maatschappij met grote sprongen verandert. De kinderen groeien op in een digitaal tijdperk waar veel visueel aanbod is. Ze leren via YouTube vaardigheden, bouwen een flinke woordenschat op door een gigantisch aanbod op tv en internet. Soms ook een woordenschat die we liever niet horen! Maar dat hoort er ook bij. Hopelijk kan ik met mijn aanbod bijdragen aan een, aan deze tijd aangepaste vorm van onderwijs. Niet alleen met materialen, maar ook met ondersteuning (zie www.aabbcc.nl).  

En laten we het leren van elkaar of thuis niet vergeten (moddeling). Want school is echt niet de enige plaats waar kinderen en tieners leren. Juist in de veilige omgeving van thuis, waar een kind zichzelf kan zijn ontdekt het kind, met de juiste stimulans, zijn of haar talenten. Maar ook de beperkingen. Als ouder hameren op dat wat de leerling niet vanzelf lukt en oeverloos laten herhalen, heeft helaas een averechtse uitwerking. Maar giet het in een spelvorm en het wordt nog leuk ook! Voor beide partijen. Zo wordt leren een spelletje!  

groetjes, Tante Tol