Spelenderwijs leren volgens Tante Tol
Kids doing a chemical experiment in laboratory at school

Spelenderwijs leren volgens Tante Tol

Wat staat je het meest bij uit je eigen schooltijd? De lessen die je, vaak klassikaal, mondeling of schriftelijk kreeg van de leerkracht, of de leuke projecten, excursies, (mislukte) proefjes tijdens biologie of natuurkunde die je zelf mocht uitproberen? Niet alleen omdat het zo leuk was, maar  ook omdat je het zelf mocht ervaren, vergeet je zo'n les waarbij je zelf iets mocht doen, nooit meer. Uiteraard heb je ook leren lezen en rekenen door uitleg en veel herhalen, maar of je daar ook leuke herinneringen aan hebt en het dus snel in je geheugen op kunt roepen? Vaak stoppen we het weg. Als men een beroep doet op je taal- of rekenvaardigheden trekken we vaak een moeilijk gezicht en moeten diep graven. Dat kan ook anders. Door taal, rekenen maar ook andere vakken, niet alleen te leren door te luisteren en veel herhalen, maar te leren door het voor je te zien of zelfs (fysiek) te ervaren! Hoe…