De kijk van Tante Tol op de ontwikkeling van kinderen en tieners (visie)

Elk kind is uniek en toch gaan wij, volwassenen, telkens weer uit van “het gemiddelde kind”. Wat “hoort” een kind op een bepaalde leeftijd te kennen en kunnen? Kinderen en tieners die hiermee buiten de range van “het gemiddelde kind” vallen, zowel aan de onderkant als aan de bovenkant, vinden wij anders. Komt er ook nog eens opvallend, afwijkend gedrag bij kijken, dan gaan we al denken aan een stoornis en diagnose. Immers, met een etiket weten we hoe het kind te “behandelen” om het weer op het pad te krijgen waar wij, volwassenen, het kind willen hebben: zo dicht mogelijk bij het “gemiddelde” kind. 

Ik, Tante Tol, ben zeker niet tegen het vaststellen van een diagnose, want zoiets kan soms enorm verhelderend werken. Het kan een opluchting zijn voor betrokkenen omdat zij nu weten wat de oorzaak is van specifiek gedrag of een achterstand in ontwikkeling. Maar waar ik wel moeite mee heb is het “wegzetten” van kinderen en tieners in een specifiek “hokje” met bijbehorende aanpak.  Deze aanpak dient deze kinderen en tieners, die anders zijn, weer in het gareel te krijgen. Er leiden vele wegen naar Rome en toch vinden wij, volwassenen, dat zij, kinderen en tieners, dat ene specifieke pad moeten volgen. Zij mogen er best langer over doen of met extra hulp, maar zij dienen wel op het pad te blijven! Hoe mooi zou het zijn als zij een eigen weg naar Rome ontdekken? Uiteraard met begeleiding en wat ondersteuning, want verdwalen vindt niemand leuk. Maar misschien vinden zij hun weg door de lucht of duiken zij onder de grond! Een weg die wij, volwassenen, nog niet hadden gezien of voor mogelijk hielden.   

Kortom: geef kinderen en tieners geen uitgestippeld pad wat zij moeten bewandelen, maar geef hen verschillende handvatten en ondersteun hen in het kiezen en bewandelen van hun eigen pad. Diversiteit in vorm is hierbij een uitgangspunt, waarbij zelf doen, zelf ervaren mijns inziens de beste leerweg is!   

 

Wat wil Tante Tol bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en tieners? (missie)

Vanuit mijn visie op ontwikkeling van kinderen en tieners, wil ik graag een bijdrage leveren aan het pad wat zij gaan bewandelen. De handvatten en ondersteuning waarover ik spreek, die wij als volwassenen kunnen bieden, wil ik graag concreet maken. Daarom is mijn missie  zoveel mogelijk materialen en producten te verzamelen die vorm geven aan deze handvatten en ondersteuning. Materialen die bijdragen aan hun taalontwikkeling, rekenvaardigheden. Maar ook hun sociale ontwikkeling en motorische ontwikkeling. Producten waarmee zij zelf kunnen ervaren hoe iets werkt of kunnen ontdekken hoe de wereld in elkaar steekt. Kwalitatief hoogstaande materialen en producten die hen aanzetten tot bewegen, actief zijn. Of iets laten ervaren, zelf beleven. Creativiteit oproept en hen laat creëren.  

Kortom: een aanbod presenteren om kinderen en tieners spelenderwijs te laten leren

 

Wie is Tante Tol eigenlijk?!?!

Tante Tol is het alter ego van Linda Tol en onderdeel van AaBbCc onderwijs ondersteuning. Linda is ruim 20 jaar geleden begonnen als docent in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Vervolgens heeft zij gewerkt als ambulant begeleider in het VO en MBO. De laatste jaren in dienstverband heeft zij gewerkt als teamleider van een ambulante dienst. In 2015 is zij gestart als organisatieadviseur voor het onderwijs met haar  eigen onderneming: AaBbCc.

Van zowel onderwijsprofessionals binnen haar netwerk als ouders in haar omgeving kreeg zij regelmatig de vraag hoe om te gaan met kinderen en tieners die niet “passen” in het regulier onderwijs maar daar nu wel zitten sinds de wet Passend Onderwijs. Volwassenen die zeker bereid zijn de kinderen hun eigen pad te laten kiezen, maar waarmee kan men hen ondersteunen?! Dit bracht Linda op het idee een webwinkel te starten met materialen en producten die aan deze ondersteuning van individuele kinderen en tieners een bijdrage kunnen leveren. Het uitgangspunt hierbij is de uitspraak van Confusius: 

Vertel het mij en ik vergeet het.
Laat het mij zien en ik zal het onthouden.
Laat het mij ervaren en ik maak het me eigen. 

Tante Tol staat voor een gezellige tante waar je terecht kunt als het even niet meer lukt. Maar ook een pittige tante die je een schop onder je kont geeft.  Bij Tante Tol mag je spelen, maar wel met een doel! Jezelf spelenderwijs ontwikkelen. Veel speel- en leerplezier! 

Tante Tol (Linda)