Tante Tol biedt ondersteuning in materiaal en producten

Soms merk je dat de lesstof, de informatie die je de kinderen of tieners mee wilt geven, niet aankomt. Wat doe je dan? 

Wetenschappelijk is aangetoond dat informatie beter beklijft als je het op verschillende manieren aanbied. Dus niet alleen schriftelijk en mondeling (verbale communicatie) maar ook met plaatjes,  pictogrammen, film, schema’s en grafieken (visuele ondersteuning) of door het zelf te laten ervaren (kinesthetisch)!
Dat ervaren kan al heel simpel door bij het rekenonderwijs echte taarten te laten delen of door letters te laten kleien en voelen. Maar dat kan ook door het spelen van een spel of naspelen en (her)beleven van situaties. 

De materialen en producten van Tante Tol zijn dan ook meer dan alleen spelletjes of speelgoed. Het draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en tieners. Zowel cognitief als sociaal-emotioneel, maar ook motorisch, omdat deze niet los van elkaar staan. 

Waar het op neer komt is dat jouw leerlingen met deze materialen op hun eigen manier tot leren kunnen komen, hun executieve functies ontwikkelen en het nog leuk vinden ook omdat ze denken dat ze zomaar een spelletje mogen spelen: Spelenderwijs Leren! 

 

Tante Tol biedt ondersteuning in jouw persoonlijke ontwikkeling

Tante Tol is het alter ego van Linda Tol, eigenaar van AaBbCc onderwijs ondersteuning. Met haar 20 jaar ervaring in het onderwijs en begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kan zij jou bijstaan. Als je even niet weet hoe je leerlingen te bereiken, welke materialen of werkvormen in te zetten of je hebt behoefte aan een sparringpartner op professioneel gebied, kijk dan hier

Tante Tol biedt ondersteuning in de klas of in jouw organisatie

Willen jullie als school of team binnen een school ondersteuning op het gebied van klasmanagement of willen jullie een tool om meer van elkaar te leren, kijk dan naar het aanbod op www.aabbcc.nl