Tante Tol biedt ondersteuning in materiaal en producten

 Soms merk je dat de lesstof, de informatie die je kind of tiener op school krijgt, niet aankomt. Hoe vaak je zoon of dochter de lesstof ook herhaalt, het blijft niet hangen! Wat doe je dan?

Wetenschappelijk is aangetoond dat informatie het beste van het werkgeheugen (korte termijngeheugen) naar het lange termijngeheugen gaat door het op verschillende manieren aan te bieden. Dus niet allen lezen of horen, maar ook voor je zien (visueel maken) of het ervaren. En ze vergeten het nooit meer als je het ook nog eens leuk of grappig of heel gek maakt!

Met de spelletjes en het speelgoed van Tante Tol leren kinderen spelenderwijs dat wat ze met steeds maar herhalen, niet in hun hoofd krijgen. Kijk ook eens tussen de downloads, want daar vind je ondersteunende informatie bij het leren en maken van huiswerk.  

 

Tante Tol biedt ondersteuning aan jouw kind

Gaat het op school even niet zoals jullie willen of zie je jouw kind worstelen met het schoolwerk, dan kan Tante Tol eens meekijken. Vanuit AaBbCc onderwijs ondersteuning biedt Linda Tol persoonlijke coaching aan. Uitganspunt is altijd dat het kind zelf aan de slag gaat en dat school meewerkt in de aanpak. Het is dan ook nooit een langdurig coach traject. Na 1 tot 3 gesprekken, afhankelijk van wat er al ligt aan onderzoek en welke andere begeleiding of inzet al aanwezig is, worden handelingsadviezen opgesteld. Dit kunnen handelingen zijn voor zowel het kind, de ouders als de school. Altijd in overleg met alle betrokken partijen. 
Weet je al dat jouw kind vooral moeite heeft met het leren en maken van huiswerk, gewoon omdat het simpelweg niet weet HOE hij of zij moet leren, dan biedt AaBbCc ook de training “Leren moet je leren” aan. Kijk hier voor de mogelijkheden en kosten.